skipmenu
1
1

           tradične spoľahlivé riešenie


tomenu
            Naša spoločnosť Conrex sa už od svojho vzniku v roku 1995 zaoberá širokou obchodnou činnosťou v oblasti stavebníctva.Významný podiel na obrate firmy tvorí predaj materiálov pre inštalácie kúrenia, plynu, vody, meracej a regulačnej techniky. Realizujeme odbyt celého sortimentu hutného materiálu ,potrubných rozvodov rôznych akostí, vrátane armatúr a tvaroviek. Tradičnou výrobou Conrexu sú izolačné prírubové spoje / IPS / a oceľové skrinky pre plynárenstvo. Zabezpečujeme  predaj rôznych prevedení oceľových prírub,kde časť sortimentu aj vyrábame na základe ES certifikátu prírub. Samozrejmosťou je bezplatné poradenstvo v oblastiach podnikania našej firmy. V roku 2009 bol v spoločnosti Conrex zavedený systém manažérstva kvality ISO 9001:2008.
                    
           Tešíme sa na spoluprácu s Vami
                                                      
                                                     kolektív Conrex 
tomenu